EkonomiGüncelSiyaset

Kayyumlardan hediye memurluk kadrosu

Yurttaşlar işsizlikle boğuşurken AKP’li ve MHP’li Büyükşehir Belediyeleri ile HDP’nin elinden alınarak kayyum atanan belediyelerde “Memurluk” dağıtıldı. Onlarca kişi, sınava girmeden ve mevzuata aykırı olarak belediyelerde memur yapıldı.

Yurttaşlar, ekonomik kriz ve işsizlikle boğuşurken AKP’li ve MHP’li Büyükşehir Belediyeleri ile HDP’nin elinden alınarak kayyum atanan belediyelerde onlarca kişi sınava girmeden memur yapıldı. Memur olması sağlanacak kişiler önce kısa süreliğine istisnai kadro olan özel kalem müdürlüğü kadrosuna alındı, ardından da belediyenin başka birimlerinde görevlendirilerek sınava girmeden memur oldu. Ayrıca, İstisnai özel kalem müdürlüğü kadrosunda sadece iki gün kalıp memur olanlar da var.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin derlediği 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporları’na göre, AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde “Son beş yılda toplam altı personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandıktan kısa bir süre sonra” çeşitli görevlere atanarak memur olmaları sağlandı. Sayıştay, özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiğini belirterek, “Kanun önünde ve kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluştuğunu” tespit etti.

İKİ GÜNDE DEVLET MEMURU OLMUŞ

31 Mart Yerel Seçimleri’nde MHP’den CHP’ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bir kişinin sınavsız memur olmasının sağladığı belirtildi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin MHP yönetiminde olduğu 2018 yılında lise mezunu bir kişi, istisnai memurluk uygulamasından faydalanılarak özel kalem müdürü olarak atandıktan “Sadece iki gün sonra sınavsız şekilde devlet memurluğu kadrosuna” geçirildi.

YEDİ GÜNDE ZABITA MÜDÜRÜ

HDP yönetimindeyken İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde de 2018 yılında, istisnai memurluk uygulamasından faydalanılarak özel kalem müdürü olarak atanan bir kişi özel kalem müdürlüğünde sadece yedi gün kalarak “zabıta müdürü” olarak atandı.

SINAVSIZ MEMUR OLDULAR

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde de son “Son 12 yıl içinde toplam dokuz personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere atamasının yapılarak bu kadronun sınavsız memuriyete atama yolu olarak kullanıldığı” belirtildi. Sayıştay, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluştuğunu belirtti.

HİZMETLİDEN İTFAİYE BAŞÇAVUŞU

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ise, zabıta memuru statüsünde çalışan kişiler, zabıta komiser yardımcılığına ve hizmetli kadrosunda çalışan kişiler ise itfaiye başçavuşluğuna atandı. Sayıştay, üst kadrolara atama yapılmasının mevzuatına aykırı olduğunu belirterek “atama işlemlerinin iptali gerekir” dedi.

MEVZUATA UYULMADAN ATAMA

Geçen yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetiminde olduğu 2018 yılında, “İtfaiye Şube Müdürlüğü’nde mevzuata uyulmadan” atama yapıldı. Ayrıca, görevde yükselme ve unvan değişikliği esaslarına uyulmadan ve bazı zabıta personelinin ilgili yönetmeliğe aykırı olarak zabıta hizmetleri dışında görevlendirildiği saptandı.

KANUNA AYKIRI KADRO

AKP yönetimindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde, belediyenin 60 müdürlük kadrosundan 20 tanesinin kanuna aykırı olarak belediyede sözleşmeli olarak istihdam edilen personel tarafından yürütüldüğü belirlendi.

ENGELLİ ÇALIŞAN İSTİHDAM ETMEMİŞLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetimde olduğu 2018 yılında, “İstihdam edilmesi gereken engelli çalışan sayısıyla sosyal hizmet modellerinden yararlanan kişiler arasından, istihdam edilenlerin sayısının mevzuatın yasal sınırın altında olduğu” tespit edildi.

BAZI PERSONELE İKRAMİYE DAĞITILDI

AKP’den CHP’ye geçen belediyeler arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin AKP yönetimde olduğu 2018 yılında herhangi bir performans kriteri belirlenmeksizin bazı personele ikramiye dağıtıldı. Sayıştay, “Mevzuatta belirlenmeyen unvanlarla belediyeye personel alındığını” da açıkladı.

AKP yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde ise, sadece 2018 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar kapsamında olan müdürlük ve şube müdürlüğü kadrolarına mevzuata aykırı olarak yedi sözleşmeli personelin atandığı tespit etti.

karadenizgazetesi

Doğru haber almak herkesin hakkıdır. Bizde bunun için çalışıyoruz.

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı