Künye

İMTİYAZ SAHİBİ
Avni DERECİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Hülya ÜZÜN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Gökay YIKILMAZ

GENEL KOORDİNATÖR
Cengiz KASARCI

REKLAM MÜDÜRÜ
Mustafa İSLAMOĞLU

       HABER  MÜDÜRÜ
Semra BALKAN

SPOR MÜHABİRİ

Orhan Kemal YIKILMAZ – Cem Erdal ŞARK

EDİTÖR
Aykut Mete SORAL

HUKUK DANIŞMANI
Av. Ahmet ATEŞ

YAYIN KURULU
Avni DERECİ
Dr. Mahmut Akyıldız
Prof. Ziya SALIHOĞLU
Gökay YIKILMAZ
Hülya ÜZÜN
Mustafa İSLAMOĞLU
Semra BALKAN

İrtibat:

15 Temmüz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/ A Tel: 0212 630 82 38 / 0501 153 53 53

Mail: info@karadenizgazetesi.com.tr

 

Kapalı